Today techs ForFarmers N.V.: Tijdelijke verandering aansturing

today techs

Lochem, 21 september 2022  

ForFarmers: Tijdelijke verandering aansturing organisatie 

ForFarmers maakt bekend, dat de CEO Chris Deen om gezondheidsredenen naar verwachting voor langere tijd afwezig zal zijn. De Raad van Commissarissen van ForFarmers heeft derhalve besloten met onmiddellijke ingang de taken en verantwoordelijkheden van de CEO tijdelijk te laten waarnemen door Roeland Tjebbes en Pieter Wolleswinkel, CFO respectievelijk COO en beiden lid van de Raad van Bestuur van ForFarmers.  

Tevens maakt ForFarmers bekend op 17 November aanstaande de, als gevolg van de veranderende marktomstandigheden, herziene strategie bekend te maken.  

 

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel today techs 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening. 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie: 

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations 
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu 

 

Bedrijfsprofiel 

today techs

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die full en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.  
ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa € 2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam. 
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, information@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu 

 

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN 

Dit doc bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde situation’s. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ”is voornemens”, “verwacht”, ‘houdt rekening met”, “is gericht op”, ”heeft het plan”, “schat” en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële today techs resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico’s en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van today techs ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in today techs dit doc betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit doc, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is. 

 

today techs
today techs

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*