Today techs Kohtuvaidlus seoses Purtse tuulepargiga

today techs

today techs align=”justify”>Viru Maakohus võttis 20. septembril 2022 menetlusse Eesti Ühistuenergia OÜ hagi Enefit Inexperienced ASi tütarettevõtja Enefit Wind Purtse AS vastu. Hageja taotleb, et Purtse today techs tuuleparki ei püstitataks võimsamaid kui 3 MW tuulikuid.

Viru Maakohus rahuldas kohtumäärusega hageja esialgse õiguskaitse avalduse ja keelas kohtumenetluse ajal võimsamate kui 3 MW tuulikute püstitamise. 

Enefit Greeni juhatus on seisukohal, et on Purtse tuulepargi rajamisel käitunud õiguspäraselt ning kavatseb hagiavaldusele vastu vaielda ja esialgse õiguskaitse määruse vaidlustada.

Enefit Inexperienced on varasemalt teatanud kavatsusest ehitada Purtse tuuleparki viis 4,2 MW võimsusega tuulikut.

today techs align=”justify”>Enefit Greeni juhatuse esialgsel hinnangul ei avalda antud kohtuasi olulist mõju Enefit Greeni finantstulemustele.

Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Inexperienced on üks today techs juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- today techs ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.

today techs
today techs

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*