Today techs Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van Templeton

today techs

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 20 September 2022 – 19:00u CET

Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van Templeton Funding Counsel, LLC

Overeenkomstig de Belgische Moist van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Templeton Funding Counsel, LLC.

Kennisgeving van Templeton Funding Counsel, LLC

  • Op 15 september 2022 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Templeton Funding Counsel, LLC op 13 september 2022 de laagste kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving wordt gedaan door een ‘persoon die alleen kennis geeft’.
  • Op 13 september 2022 bezit Templeton Funding Counsel, LLC in totaal 2.136.016 stemrechten.
  • Op foundation van de noemer van 72.992.654 (totaal aantal today techs stemrechten), bezit Templeton Funding Counsel, LLC op 13 september 2022 2,93% van het totaal aantal stemrechten.
  • Templeton Funding Counsel, LLC is een 100% dochtermaatschappij van Templeton Worldwide Inc., een 100% dochteronderneming van Franklin Sources, Inc.
  • Templeton Funding Counsel, LLC maakt gebruik van de vrijstelling van de verplichting om haar deelnemingen samen te voegen uit hoofde van artikel 11, paragraaf 2 van de moist van 2 today techs mei 2007 en artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008.
  • Als gevolg van een wijziging in de vermogensbeheerovereenkomst heeft Templeton Funding Counsel, LLC niet langer de stembevoegdheid over de aandelen van haar cliëntenrekening, en dit heeft geleid tot een vermindering van het stemrecht van Templeton Funding Counsel, LLC in Fagron. De cliënt is nu verantwoordelijk voor de uitoefening van de stemrechten op de aandelen.
  • De (engelstalige) kennisgeving van Templeton Funding Counsel, LLC kan worden geraadpleegd by way of deze hyperlink

Voor meer informatie
Karen Berg
International Investor Relations Supervisor
Tel. +31 6 today techs 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com

today techs

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Open onderstaande hyperlink voor het today techs persbericht: 
Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van Templeton Funding Counsel, LLC

today techs
today techs

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*